Quý khách có thể gửi đồng hồ tại cửa hàng của Skywatch, xem hệ thống tại đây.

Hoặc có thể gửi phiếu báo giá sửa chữa đồng hồ bên dưới.